ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต     ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร    ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  บทบาทหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้ (KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน     
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลการผลิตข้า

 แผนพัฒนาการเกษตร (แผน 4ปี)
แผนที่ Zoning
ข้อมูลแปลงใหญ่
T & V system

สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำเภออุทัย
อำเภอบางไทร
อำเภอบางบาล
อำเภอบางปะอิน
อำเภอภาช
อำเภอนครหลวง
อำเภอบ้านแพรก
อำเภอมหาราช
อำเภอเสนา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอวังน้อย
อำเภอบางปะหัน
อำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอผักไห่
อำเภอบางซ้าย

ข้อมูล ศจช.
โครงการการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง
ปี 2558/59 (มาตราการที่ 4)

ระบบขึ้นทะเบียนข้าว
ระบบข้อมูลการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ระบบข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ระบบฐานข้อมูล กสก.
อาสาสมัครเกษตร
การจัดการคุณภาพทางการเกษตร(GAP)
ระบบรายงานศัตรูพืช
ระบบการจัดการเวปไซต์
ตรวจสอบเลขบัญชีโครงการเยียวยา


นางสาวยุพา ปภูสะโร เกษตรอำเภอท่าเรือ และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน แก่เกษตรกร
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5  มกราคม  2561

นางสาวยุพา ปภูสะโร เกษตรอำเภอท่าเรือ และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ และหน่วยงาน
ภาคี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ณ ศาลาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ตำบลวังแดง
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มกราคม 2561

ต้นดอกแค หรือ ต้นแค :           
        เชื่อกันว่ามีถิ่นกำหนดในประเทศอินเดียหรือ
ในแถบแอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดเป็น
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกกิ่งก้าน
สาขามากไม่เป็นระเบียบ มีความสูง
ประมาณ 3 - 10 เมตร เนื้อไม้อ่อน ที่เปลือกต้น
เป็นสีน้ำตาลปนเทา เปลือกหนาและมีรอย
ขรุขระแตกเป็นสะเก็ดสามารถเจริญเติบโตได้ทั่ว
ไปในเขตร้อนชื้น เป็นต้นไม้ที่โตเร็ว
สามารถปลูกได้ทุกที่ และมักขึ้นตามป่าละเมาะ
หัวไร่ ปลายนามีอายุราว ๆ20 ปี แต่ถ้าเก็บกินใบ
บ่อย ๆ จะทำให้ต้นมีอายุสั้นลงและต้นแคจะ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธี
การเพาะเมล็ดสำหรับในบ้านเราจังหวัดที่มีการ
ปลูกต้นแคเพื่อการค้านั่นได้แก่จังหวัด นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ
.........อ่านต่อ

แอบเปิ้ล
ประโยชน์ของแอปเปื้ลสด

      - ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาว กระจ่างใส ปราศจากสิวฝ้าและริ้วรอย
      - ช่วยให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
      - ช่วยขับของเสียและสารพิษที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายออกไป
     
- ช่วยให้ระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นปกติ
      - ช่วยป้องกันอาการหลอดเลือดตีบหรืออักเสบในสมองแบบเฉียบพลันได้
      - ช่วยแก้อาการร้อนในและกระหายน้ำ
      - ช่วยให้กระเพาะสามารถย่อยอาหารได้เป็นปกติ
      - ช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้น ท้องไม่ผูก และไม่เสี่ยงต่อโรคริดสีดวงทวาร
      - ช่วยป้องกันและบรรเทาโรครูมาตอยด์และโรคเกาต์ ที่ปวดตามข้อต่างๆ ทั่วร่างกาย
      - ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน หรืออาการแพ้ท้องของผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์
** ข้อห้ามในการรับประทานแอปเปิ้ล **
      - ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร หรือม้าม ควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน

 บทความย้อนหลัง   

งานส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 งานวิสาหกิจชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบล
ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่เกษตรกร
โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลาย ปี 2561 
ณ หมู่ 2 ต.วังแดง
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่  13 ก.พ. 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจ
เยี่ยม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กกขนากพลัส ที่ร่วมจำหน่ายสินค้า
ในงานมหกรรมสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 16 ก.พ. 2561

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน
"แม่ทองสุข"ท่าเรือ ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 16 ก.พ. 2561

กลุ่มอารักขาพืช    ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ส่งเสริมการผลิตข้าว
สื่อวีดีทัศน์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

     การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกเมล่อน

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การปลูกถั่วเขียวที่หนองมะโมง
                                       จังหวัดชัยนาท

    การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง ตอน การเพาะเห็ด

การผลิตข้าวขาวให้มีคุณภาพและปริมาณสูง

                    การผลิตข้าวขาวของประเทศไทย ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง มีการผลิตข้าวขาวประมาณ 44 ล้านไร่
   ผลผลิตเกือบ 23 ล้านตัน ข้าวเปลือกคิดเป็นร้อยละ 75 ของผลผลิตข้าวรวมทั้งประเทศไทย และส่งออกใน
   รูป ของข้าวสารขาว (100%, 5%) ............อ่านต่อ

เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ในภาคกลาง

                    ใช้พันธุ์ข้าวตามความต้องการของตลาด คือ ขาวดอกมะลิ 105 ช่วงหลังมีพันธุ์ข้าวหอม
    ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงร่วมด้วย หลายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมสุพรรณบุรี ข้าวหอมคลองหลวง 1
      ................อ่านต่อ

การกำจัดข้าวปนเปื้อน

            การกำจัดข้าวปนระยะแตกกอ สังเกตลักษณะข้าวปนจาก ความสูง ทรงกอ มุมยอดใบ ขนาดใบ
   สีใบ สีกาบใบ สีปล้อง ถอนข้าวปนที่มีลักษณะแตกต่าง ออกทั้งกอ นำไปทิ้งนอกแปลง ..............อ่านต่อ

การเตรียมแปลงปลูกข้าว

             การไถเตรียมดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดวัชพืช และทำให้ดินมีสภาพเหมาะแก่การปลูกข้าว
   การไถครั้งแรก พลิกดินขึ้นมาแล้วเว้นช่วงให้เมล็ดวัชพืชงอก ยิ่งงอกมากยิ่งดี .................อ่านต่อ

การคัดเลือกพันธุ์ข้าว

                    การปรับปรุงพันธุ์ข้าว มีหลายวิธีได้แก่ การรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากที่อื่นมาปลูกขยาย การ
   คัดเลือก พันธุ์ การผสมพันธุ์ข้าวและการปลูกคัดเลือกหลังการผสม เพื่อให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ ........อ่านต่อ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี

                     การปฏิบัติเพื่อให้ได้ จี เอ พี มีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 1. ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีการ
    ปนเปื้อนจาก สารเคมีหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ............อ่านต่อ

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ
775/2 ถนนเทศบาล 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร & แฟกซ์ 0-3534-1444

Webmaster : tharuea_022@hotmail.com

ปรับปรุงครั้งล่าสุด :  20 กุมภาพันธ์  2561