ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต  แดนตะโกดัดงาม  เย็นสายน้ำนามป่าสัก  วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก

  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข้อมูลอำเภอ
แหล่งท่องเที่ยว
อัตรากำลัง/โครงสร้าง
ข้อมูลตำบล/สถิติน้ำฝน/
     ต้นทุนการผลิต ข้อมูลพื้นฐาน
ศูนย์บริการฯ
สถาบันเกษตรกร
ผลิตภัณฑ์ OTOP
วิสัยทัศน์  
 บทบาทหน้าที่
ที่ตั้งหน่วยงาน
การจัดการความรู้(KM Action Plan)
โครงการ ปี 60
แผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล MRCF
รายงานสถานการเพาะปลูก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
     ทางการเกษตร ปี 60
ผลิตภัณฑ์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา
-โสนหางไก่
99 ม.3 ท่าหลวง
035-224575
ปุ๋ยชีวภาพ / ข้าวกล้องไร้สาร
10 ม.5 ศาลาลอย
09-3309123
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาและยางพารา
จำปา
035- 730030
ผ้า ห่ม/ผ้าเอนกประสงค์
2 37 / 4 ม.10 ท่าหลวง
035-22 5147
เห็ด ฟาง
ม. 11 หนองขนาก
0 1 - 4042058
ปลาส้ม
218 ม.10 ท่าหลวง
035-224712
กล้วยไม้
65/2 ม.3 ท่าหลวง
035-224630
ข้าวเกรียบสมุนไพร
74/1 ม.5 บ้านร่อม
0 9 - 8015181
ไข่เค็ม/ น้ำพริกเผา /พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์
45/6 ม.6 จำปา
035-224873
ห่อหมกปลาช่อนไร้ก้าง/
ทอดมันปลา
39 ม.3 ปากท่า
01-9470164
แกะสลักกระจก
ม.2 ศาลาลอย
035- 342035
ขนมบ้าบิ่น
2/76 ม.5 ท่าหลวง
035-343152
กลองยาว
ม.3 ม.7 ท่า หลวง
0 35-342035
ขนม หวานไทย
ม.1 ศาลาลอย
035- 342035
น้ำพริกเผา/ปลาร้าแปรรูป/ไข่เค็ม/มะม่วงดองแช่อิ่ม
/กล่องกระดาษทิชู
64/3 ม.6 จำปา
035-224144
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กระดาษสา ผ้าไหม
99/9 ม.7 จำปา
035-224587
เรือจำลอง
8/3 ม.6 จำปา
035-341428
กระเป๋าผ้า
16/5 ม.8 จำปา
05-0665591